یکشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۶

برگزاری دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با فرآیند اکستروژن،نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن

برگزاری دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با فرآیند اکستروژن،نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن

جهت آموزش نیروهای جدید الورود وهمچنین مرور و تکرار مجدد مطالب برای همکاران، دوره ی آموزشی به مدت سه روز از تاریخ 96/10/19 لغایت 96/10/21 در سالن آموزش کارخانه پلی وین برگزار گردید.

در طی این دوره مدیران کنترل کیفیت، تولید و نگهداری و تعمیرات به  بیان موارد مورد نیاز پرداختند.

شایان ذکر است این دوره طی دو قسمت تئوری و عملی برگزار شد.