روش های اتصال دهی لوله ها

از آنجا که پلی اتیلن یک ماده گرمانرم است، لوله و اتصالات پلی اتیلنی را میتوان با اعمال همزمان گرما و فشار تولید نمود و با استفاده از فرآیندهاي جوش گرمایی در دمایی بالاتر از نقطه ذوب سطوح در تماس، میتوان لوله هاي پلی اتیلن را بطور دائمی به هم جوش داد.

روش های اتصال دهی لوله ها

دماي ذوب پلیمرهاي بی نظم، یعنی دمایی که در آن گذار از حالت لاستیکی جامد به حالت مایع اتفاق می افتد، کمی بالاتر از دمای انتقال شیشه ای آن ها است. همچنین در پلیمرهاي بی نظم، گذار از حالت لاستیکی جامد به مایعی گرانرو بصورت واضح انجام نمی شود. این رفتارها با آنچه در مورد پلیمرهاي نمیه بلورین مشاهده می شود متفاوت است، زیرا در پلیمرهاي نیمه بلورین، گذار از حالت لاستیکی جامد به حالت مایع به صورت ذوب همه بلورها انجام می شود و مایعی با گرانروي بالا حاصل میگردد. این گذارِ واضح تر پلیمرهاي نیمه بلورین، از حالت جامد نیمه بلورین به مایع گرانرو، باعث تسهیل ساخت، مونتاژ و انجام اتصالات در محل نصب مواد پلی اتیلنی میشود، زیرا این ویژگی امکان انجام جوش مؤثر را فراهم میکند.

روش های اتصال دهی لوله ها و اتصالات پلی اتیلنی

لوله ها یا اتصالات پلی اتیلنی توسط جوش گرمایی یا اتصالات مکانیکی به هم متصل میشوند. لوله هاي پلی اتیلن را میتوان با استفاده از اتصالات فشاري، فلنج ها و ... به سایر لوله ها متصل نمود. کاربر، انواع و اقسام زیادي از اتصالات را براي انتخاب پیش رو دارد. هر یک از این اتصالات در شرایط اتصال خاصی که کاربر با آن روبروست، مزایا و معایب خودشان را دارند.
در مورد اتصال دهی لوله های پلی اتیلنی با یکدیگر و با اتصالات باید دقت نمود اولا لوله و اتصالات استاندارد باشند، سپس از تجهیزات استاندارد برای اتصال دهی استفاده نمود و نهایتا روش اتصال دهی توسط پیمانکاران اصولی و صحیح باشد. تجهیزاتی که براي اجراي فرآیند اتصال جوش گرمایی مورد استفاده قرار میگیرند، باید مخصوص کار با لوله مورد نظر و دستورالعمل جوش مورد نظر، طراحی شده باشند. به علاوه، تجهیزات باید به خوبی نگهداري شده و قابلیت عملکرد طبق ویژگیهاي فنی اعلام شده را داشته باشند.
 

برای دریافت متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید