مدیران

1 - مدیر عامل : سید مسعود مهدوی
2- مدیر کارخانه : محمدرضا امرایی
3- معاون بازرگانی : محمدرضا رضازاده
4 - مدیر مالی و اداری : محمد کیارستمی
5 - مدیر فروش : بهاره عیبک
6 - مدیر کنترل کیفیت : سیف اله جمال پور