آرشیو مقالات

  • نامگذاری گونه های پلی اتیلنی

    نامگذاری گونه های پلی اتیلنی

    در روش نامگذاری اروپا، گونه های پلی اتیلنی مورد مصرف در تولید لوله های پلی اتیلنی بر اساس حداقل استحکام مورد نیاز (MRS) برای 50 سال انتقال آب با دمای 20 درجه سانتیگراد بر اساس استاندارد بین المللی ISO 12162 نامگذاری می شوند.

  • تاثیر شاخصه های پلی اتیلن پایه بر خواص لوله های پلی اتیلنی

    تاثیر شاخصه های پلی اتیلن پایه بر خواص لوله های پلی اتیلنی

    ماده خام لوله هاي پلی اتیلن یک پلیمر پلی اتیلنی است. مقادیر کمی از رنگدانه ها، پایدار کننده ها، آنتی اکسیدان ها و سایر ترکیباتی که براي بهبود خواص ماده و حفاظت از آن در طی فرآیندهاي تولید، نگهداري و کار لازم اند، به پلی اتیلن افزوده می شود.